Most Popular Pilgrimage Tour Packages

Varanasi Gaya Prayag Yatra

Varansi Gaya Prayag Yatra

04 Nights / 05 Days

Kashi | Gaya | Allahabad

Price : Rs.8,900/-

Jagannath Puri Konark Yatra

02 Nights / 03 Days

Bhubneshwar |Konark|Puri

Price: Rs.7,900/-

Rameshwaram Madurai Yatra

02 Nights / 03 Days

Rameshwaram |Madurai

Price : Rs.7,900/-

Amarnath Yatra

03 Nights / 04 Days

Srinagar |Sonamarg |Amarnath cave

Price : Rs.12,900/-

Karnataka Yatra

3 Days / 2 Nights

Murudeshwara|Udupi|Horanadu| Sringeri

95 South India Divya Desham

13 Days / 12 Nights

Kailash Manasarovar Yatra

12 Days / 11 Nights

Kathmandu

Price : Rs.1,90,000

Kashi Yatra

7 Days / 6 Nights

Varanasi |Ayodhya|Chitrakoot |Vindhyachal – Allahabad|Bodhgaya|Gaya|Naimisaranya – Lucknow